Drivmedelstillägg

Från och med den 14 mars 2022 tillämpar Foria drivmedelstillägg på de flesta avtal inom Foria AB. DMT förhandlas mellan Foria och våra kunder, och är ett tillägg till avtalet. För frågor, ta kontakt med din vanliga kontakperson på Foria.

DMT

Avläsningsvecka 25 24 23 22
Dielsepris
exkl moms
14,30 14,10 14,50 14,58
Prisökning
från 2022-01-01
-13% -14% -11% -11%
DMT faktureras vecka 26 25 24 23

Priset som vi fakturerar er beror på hur stor andel drivmedel utgör av totalkostnaden.

Nedan tabell visar DMT för olika typer av transport vecka för vecka.

DMT

DMT 25 24 23 22
T08SÅ11MD Lokaldistribution med diesel -1,2% -1,4% -1,2% -1,1%
T08SÅ12MD
Regional distribution med diesel
-2,1% -2,3% -2,0 -1,9%
T08SÅ14MD
Partigods med diesel
-3,6% -3,9% -3,3% -3,2%
T08SÅ16MD
Tank o bulktransport med diesel
-3,3% -3,6% -3,1% -3,0%
T08SÅ19MD 
Anläggningstransort bil med diesel
-1,7% -1,9% -1,6% -1,5%
T08SÅ20MD
Anläggningstransport bil med släp med diesel
-2,6% -2,9% -2,5% -2,4%
Maskin, förare med diesel, andel i serien M80ME01 -3,3% -3,6% -3,1% -3,0%
A12:2MD Insamling med specialfordon, inkl diesel -2,4% -2,7% -2,3% -2,2%
A12:3MD Slamkörning, inkl diesel -1,9% -2,2% -1,8% -1,7%

Dieselpriset och drivmedelstillägg på Foria

Foria tillämpar drivmedelstillägg, DMT, för att hantera förändringar i drivmedelspriset.  

För beräkning av Forias DMT används Circle K:s priser. I januari månad 2022, som Foria använder som basmånad, var priset 16,36 kr per liter exklusive moms.

Bränslet utgör en stor del av totalkostnaden för transportföretag. Bränslekostnader utgör mellan 12 och 40 procent av åkeriets totala kostnader. Drivmedelstilläggets storlek beror på förändringen av drivmedels andel av totalkostnaderna för aktuell maskin- eller fordonstyp.  Ovan redogörs för drivmedels andel av totalkostnader samt förändring i dieselpris vecka för vecka. 

Hör av dig till din kontaktperson på Foria om du vill veta mer om hur vi räknar och hur DMT påverkar ditt pris. 

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring