Forias visselblåssarsystem

Goda affärsrelationer, en bra arbetsmiljö och etiskt agerande är av största vikt för Foria.

Forias visselblåsarsystem tillåter och uppmuntrar anställda och externa intressenter att anonymt rapportera allvarliga avsteg från Forias policys eller legala krav. På så vis skapas en trygghet och det bygger ett förtroende till både våra anställda och övriga intressenter.

Vad kan anmälas?
Informationen som rapporteras ska vara av intresse för en bredare krets av människor, inte bara för visselblåsaren och det ska även finnas ett legitimt intresse av att informationen kommer fram. Det kan till exempel röra:

  • Korruption och finansiella oegentligheter, som till exempel mutor, illojal konkurrens, penningtvätt, bedrägerier och intressekonflikter
  • Brott som rör hälsa och säkerhet, som till exempel arbetsmiljö, produktsäkerhet, allvarlig diskriminering och trakasserier som strider mot lagen
  • Miljöbrott, som till exempel olaglig hantering av farligt avfall
  • Integritetsbrott, som till exempel felaktig användning av personuppgifter

Vem kan anmäla?

  • Anställda/tidigare anställda
  • Leverantörer
  • Aktieägare
  • Kunder
  • Konsulter
  • Praktikanter


Vart visselblåser du?
Via denna länk https://foria.whistlelink.com hänvisas du till visselblåsarsystemet. Väl inne i systemet finns tydliga anvisningar och information om hur du går tillväga.

 

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring