Prata med oss om hållbarhet

Som ett av Sveriges större företag inom transport- och maskintjänster är det viktigt för oss att minska vår påverkan på människa och miljö. Dessutom vill vi bidra till samhällets goda utveckling genom att ta ställning i viktiga frågor och bidra till forskning och utveckling. 

Våra hållbarhetsområden

Hållbara människor handlar om hur Foria agerar och påverkar människor vi har att göra med. Viktiga målgrupper är våra anställda, våra underleverantörer och deras anställda, samt samarbetspartners och kunder i egenskap av personer. 

Viktiga frågor är hur vi agerar som arbetsgivare, arbetsmiljö, mångfald och likabehandling, jämställdhet samt hälsa och ohälsa.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbara människor: länk.

Hållbar miljö handlar om hur Foria agerar och påverkar miljö och ekosystem vi verkar i. Viktiga målgrupper är våra kunder och samarbetspartners, våra grannar, ägare, civilsamhälle och samhälle i stort.

Viktiga frågor är hur vi agerar för att minska klimatpåverkan, lokal miljöpåverkan, utsläpp till mark och vatten. Det handlar också om hur vi är mer resurseffektiva samt hur vår plan för att ställa om vår fordonsflotta ser ut. 

Läs mer om hur vi jobbar med hållbar miljö: länk.

 

Hållbart samhälle handlar om hur Foria agerar och påverkar omvärlden. Det innefattar att vi bidrar till ökad trafiksäkerhet samt forskning och innovation. Det betyder också att vi har en god affärsetik och sätter regelefterlevnad högt, deltar i samhällsdebatten och tar ansvar för vår verksamhet lokalt och globalt.

Läs mer om hur vi jobbar med hållbart samhälle: länk.

 

Vissa frågor är lite extra viktiga

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring