Minska klimatpåverkan

Transportsektorns klimatpåverkan är av största fokus i Sveriges åtaganden i Parisavtalet. Foria har gemensamt med våra samarbetspartners inom TRB åtagit oss att minska våra utsläpp med 70 % till år 2026 jämfört med år 2010, samt att uppnå en klimatneutral verksamhet till år 2035. 

Det är en resa vi gör tillsammans med våra kunder.

Effektivisering

Vi strävar efter att transportera så effektivt som möjligt. Det innebär att vi trafikplanerar för att ruttoptimera, minimerar tomtransporter och samlastar i så hög grad som möjligt. Våra förare är utbildade i sparsam körning och får feedback på sin körstil.

Nya fordon

Vi köper alltid fordon och maskiner med den senaste miljö- och euroklassen. Vi utvärderar alltid om alternativa tekniker finns tillgängliga för aktuellt fordon. Steg för steg vill vi byta ut de fossila fordonen mot fossil- och emissionsfria. Vi ser över möjligheterna att elektrifiera delar av vår fordonsflotta.

Förnybara drivmedel

Vi utvärderar ständigt de drivmedel vi själva säljer. Vi följer upp våra utsläpp och redovisar emissioner.  Vi redovisar klimatprestanda och pris för flera drivmedel med målet om att öka andelen förnybara drivmedel. Vi ser över var vi behöver laddstolpar för såväl bilar som lastbilar.

Efterfrågan

Genom breda samarbeten och långa avtalstider skapas utrymme för att testa eller utöka användandet av ny teknik, smarta logistikupplägg och förnybara bränslen. 

Genom att presentera klimatpåverkan och föreslå hur den kan minska, erbjuder vi alltid miljövänliga alternativ till fossila transporter.

Biologisk mångfald

Forias transport- och maskintjänster har stor negativ påverkan på den biologiska mångfalden. Den biologiska mångfalden är en förutsättning för fungerande ekosystemtjänster som vi är beroende av. Forias ambition är därför att genom olika projekt och aktiviteter bidra till att öka den biologiska mångfalden.

Avfall

På Foria arbetar vi efter avfallstrappan och strävar efter att minska vår resursförbrukning. Dessutom hjälper vi våra kunder med deras avfallshantering.

Läs mer om avfall här: länk.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring