Profilmaterial

En enhetlig dekor på våra fordon och maskiner är inte bara ett designval, det är en symbol för gemenskap och samhörighet på vägarna. Oavsett var du befinner dig, när du ser våra bilar med den karakteristiska "swoschen" vet du att du är en del av något unikt, en del av Foriafamiljen.

Fakta och regler

Foria bekostar och ombesörjer profilering av alla avtalsenheter enligt denna vår profilmanual. Profileringen utförs av dekorfirmor som Foria har godkänt.

Lastbilshytten skall vara vit. Undantag gällande profilering kan ges vid kundönskemål, som är avtalade med Foria och inskrivet i uppgörelsen med kund.

Vid avyttring av enheter utanför Forias verksamhet ska enheterna avprofileras. Det är inte tillåtet att använda Forias skyddande varumärken i annan verksamhet.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring