Pilotprojekt ger Foria bättre klimatrapportering

Foria är först ut med att testa TransEmissions verktyg för insamling och rapportering av data.

Foria är först ut med att testa TransEmissions verktyg för insamling och rapportering av data. Genom att noga följa rutt och tankning uppnås precision i hållbarhetsrapporteringen. Det bidrar till ett aktivt arbete med att minska koldioxidutsläpp.

 — Vi är glada att ha utvärderat hur vår hållbarhetsrapportering kan bli bättre med ett smart verktyg. Syftet är att göra vårt arbete transparent och trovärdigt, säger Tove Winiger, hållbarhetschef vid Foria.

Att få tillgång till korrekt data om förbrukning och utsläpp är en utmaning i transportbranschen. Med långa kedjor av underleverantörer blir informationsinsamling ofta administrativt krävande och kvaliteten på data osäker. Genom TransEmissions verktyg följs förbrukning, körda mil och tankning upp och informationen förs automatiskt in i klimatrapporteringsverktyget SÅ KlimatCalc.

 — Genom pilotprojektet med Foria lärde vi oss att samarbeta och samskapa en hållbarhetsprodukt inom transportindustrin med ett industriledande företag. säger Martin Walian, grundare på TransEmission.

Pilotprojektet är finansierat av Vinnova inom programmet Innovativa Startups. Med TransEmissions verktyg digitaliseras och automatiseras hållbarhetsrapporteringen från lastbilsflottan. Med verktygen kan datan sedan enkelt sorteras mellan kunder eller projekt för att få korrekta hållbarhetsrapporter med ett knapptryck.

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring