• Hållbarhet
  • Hållbarhet

Hållbarhet

Foria har ett särskilt fokus på miljöfrågorna. Vårt mål är att utföra våra uppdrag med minsta möjliga miljö- och klimatpåverkan samt, genom att stödja våra kunders miljöarbete, uppfattas som ledande i branschen. För att minska klimatpåverkan ökar vi kontinuerligt användandet av förnybara drivmedel.

Kvalitet och förtroende

Foria vill vara en pålitlig partner. Våra tjänster och produkter skall kännetecknas av leveranssäkerhet, miljömedvetenhet och hög servicegrad. I vår strävan efter ökad kundtillfredsställelse vill vi ha en aktiv dialog med våra kunder och en lyhördhet för våra kunders behov, idag och i framtiden.
Verksamheten i Foria är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta garanterar ett kontinuerligt förbättringsarbete.

Med blicken framåt

Foria är en framåtblickande partner. Vi strävar efter en ständig förbättring av vårt utbud av tjänster och produkter. Det kräver en lyhördhet för marknadens växlande behov samt en förändringsvilja i organisationen. Vår verksamhet genomsyras av denna gemensamma grundsyn; en ständig strävan efter utveckling och god kvalitet med hänsyn tagen till miljön.

Forias policys>>

TRB - drivmedel och utveckling

Foria är delägare i TRB Sverige AB som är ett branschföretag inom transportnäringen, ägt av 12 större transport- och logistikföretag runt om i Sverige. Tillsammans omsätter TRB:s delägarföretag ca 12 miljarder kronor och förfogar över ca  
7 000 fordon och arbetsmaskiner. TRB-nätverket driver gemensamt ca 100 drivmedelsanläggningar med stort fokus på att erbjuda flera förnybara drivmedel för omställning mot mer miljö- och klimatsmarta transporter. Med kunskap som drivkraft har TRB fokus på drivmedel, miljö och trafiksäkerhet. TRB har under åren sponsrat forskning på förnybara drivmedel av skogsråvara. Läs mer om TRB på www.trb.se

 

Fair Transport

 

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganisation och som medlemsföretag är vi med och arbetar för en sund och lönsam utveckling av vår bransch. Vi är också en del av Fair Transport - ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarfulla åkerier. Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

Kontaktperson

Sandra Vilhelmsson

010-474 50 93

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss