ADR-transporter

Foria utför ADR-transporter och har de tillstånd, utbildningar och utrustning som behövs. Ta kontakt med oss för att planera ditt uppdrag.

ADR-transporter

ADR är en överenskommelse som reglerar transport av farligt gods och fastställer normer för säker transport och hantering av farligt gods. 

Innan vi kommer överens om att genomföra en ADR-transport sitter vi ner tillsammans med er och planerar uppdraget noga.

Farligt gods

ADR omfattar olika typer av farligt gods, såsom kemikalier, gaser, explosiva ämnen, radioaktiva ämnen och andra ämnen som utgör en risk för säkerhet eller hälsa. 

För att transportera farligt gods enligt ADR-konventionen krävs certifiering av fordon och förare. Det finns också särskilda regler för förpackning, märkning och dokumentation. 

Boka så här

Ta kontakt med någon av våra säljare för att planera ditt ADR-transportuppdrag. 

Viktigt att tänka på

ADR-transporter kan vara föremål för kontroller och inspektioner för att säkerställa att alla regler och bestämmelser följs noggrant.

Läs mer om ADR-transporter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: länk.

Visste du att:

ADR gäller för internationell transport av farligt gods och används inom Europa. Det är en standardiserad överenskommelse som möjliggör enhetliga regler för medlemsländerna.

Liknande produkter

Genom att klicka på "Acceptera alla" samtycker du till att vi kan samla in information om dig för olika ändamål, inklusive: Funktionalitet, Statistik och Marknadsföring