• Tjänster - Produktion
  • Tjänster - Produktion

Ett KUNDskapsföretag inom Produktion

KUNDskap® i materialhantering för tung industri FORIA effektiviserar transport-, maskin- och personalrelaterade uppgifter för olika typer av industrier.

  • Materialhantering
  • Metallåtervinning
  • Siktning, krossning och malning
  • Hejning med Fractum
  • Sönderdelning med hydraulhammare

FORIA har kapacitet och kompetens att bistå industrin med resurskrävande uppgifter som tung materialhantering.

100% återvinning

FORIAs långa erfarenhet av uppdrag för industrin omfattar materialhantering och metallåtervinning inklusive siktning, krossning och malning. FORIA förfogar över maskiner, kross- och siktverk, kvarnar och magnetverk och erbjuder all kompetens för denna typ av hantering.

Kontakta oss för att veta mer om våra industritjänster.

Hardox In My Body är SSAB’s kvalitetsgaranti för lastbilsflak, dumprar, containrar, skopor och en rad andra applikationer. Den är en lätt, stark och stryktålig design med garanti för att slitdelarna i konstruktionen är tillverkade av Hardox. Bara de bästa tillverkarna får licens att använda varumärket Hardox In My Body.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss