FORIA AB förvärvar B&B Högtrycksteknik AB

Måndag 15 juni 2020

FORIA AB förvärvar B&B Högtrycksteknik AB

FORIA AB förvärvar B&B Högtrycksteknik AB och stärker därmed sitt erbjudande inom miljöunderhåll, slamsugning, vatten och avlopp.

B&B Högtrycksteknik AB är ett familjeägt företag med säte i Sundbyberg som sedan starten 1989 arbetat med de flesta typer av miljöunderhålls- och saneringstjänster. Uppdragen innefattar allt från slamsugning, transport av farligt avfall till stamrensning och fastighetsspolning. 


Vi på Foria känner oss väldigt glada över att ha förvärvat B&B Högtrycksteknik AB. Det är ett företag med lång erfarenhet och med ett väletablerat och starkt varumärke med värderingar som ligger nära oss på FORIA. Vi ser fram emot att utveckla bolaget tillsammans med vår befintliga spol- och sugverksamhet där vi ser stora synergier för att stärka vårt kunderbjudande, säger Bettina Hammargren, VD Foria AB.


Foria ligger långt fram när det kommer till teknik och kunnande inom slamsugnings- och högtrycksspolningstjänster och har kapacitet att utföra högtrycksspolning och rörinspektion av alla olika ledningsdimensioner. Förvärvet stärker FORIAs kunnande och kapacitet i synnerhet inom Säker spolning.


Jag är väldigt glad att detta nu blir verklighet. FORIA har ett stort fokus på miljöfrågor och tar väl hand om sin personal vilket har varit avgörande för mig i den här affären säger Anders Byström, VD och grundare av B&B Högtrycksteknik AB.

Vi ser fram emot att utveckla vårt företag tillsammans med FORIA som ny ägare säger Daniel Byström nuvarande Driftchef B&B Högtrycksteknik AB och som vidare kommer att verka som Driftchef i FORIA AB.

Avtalet är undertecknat och övertagande kommer att ske per 1 juli 2020. Den förvärvade verksamheten kommer därefter ingå i FORIA AB:s verksamhetsområde Miljö.


FORIA är ett av Sveriges största transport- och maskintjänsteföretag. Under varumärket FORIA erbjuder företaget kundanpassade totallösningar inom våra tjänsteområden.

Kontaktperson Bettina Hammargren, VD FORIA AB 010-474 50 55 & Albin Ahlin, Styrelseordförande FORIA AB 070-698 30 30. 

 

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss