Forias årsstämma

Tisdag 12 maj 2020

 

Aktieägarna i FORIA AB (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 16 juni 2020 kl. 18.30 på bolagets kontor, Morabergsvägen 17 i Södertälje. Pga rådande omständigheter kommer enbart nödvändiga formalia hanteras. Det går även bra att delta på stämman via länk alternativt förtidsförsta via nedan blankett.

Årsredovisningen finns att tillgå på bolagets kontor i Södertälje och kan beställas genom mail till info@foria.se eller via telefon 010-474 50 00. 

Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta på stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 10 juni 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

Nedan hittar ni dokument för att:

  • Delta via länk på årsstämman
  • Fullmakt
  • Förtidsrösta

 

 


Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss