FORIAs Hållbarhetsredovisning 2019

Måndag 20 april 2020

FORIA har stort fokus på hållbarhet och tillsammans med våra intressenter vill vi vara drivande i en hållbar utveckling av transportbranschen.

I FORIAs hållbarhetsredovisningen beskrivs hur vi arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. Läs hela rapportern i filen nedan.


Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss