Restriktioner på grund av Coronaviruset

Måndag 16 mars 2020

Foria följer utvecklingen och följderna av coronaviruset noga. Vi följer de råd och anvisningar som Folkhälsomyndigheten och Utrikesdepartementet ger. För att inte utsätta Forias kunder, anställda, Foriaföretagare, förare och leverantörer för onödiga hälsorisker samt för att undvika ökad spridning av viruset, har Foria tagit fram
riktlinjer och restriktioner avseende resor, möten, externa kontakter och
evenemang.
 
Kund, anställd, Foriaföretagare, förare och leverantör som de senaste två
veckorna har besökt något riskområde eller varit i kontakt med någon som insjuknat i covid-19 ska inte arbeta eller besöka något av Forias kontor eller kunder under 14 dagar efter hemkomst.
 
Vi uppmanar alla att vara extra noga med personlig hygien och att visa särskild hänsyn vad gäller andra risker kring smittspridning. Om någon uppvisar symptom på smitta, eller har anledning att befara smitta, uppmanas att ringa 1177 eller följa Folkhälsomyndighetens direktiv och att utan dröjsmål vidta åtgärder för att
förhindra smittspridning.
 
Generella säkerhetsåtgärder alla bör vidta:
• Tvätta händer med tvål noga och ofta
• Hosta eller nys i armvecket eller i pappersnäsduk
• Undvik att röra vid ögon, näsa och mun
 
I den mån det är möjligt undvik fysiska möten och istället använd telefon eller webbmöten. Vi uppmanar våra besökare till något av våra kontor/arbetsplatser att ta del av våra riktlinjer och vidta försiktighetsåtgärder.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss