Effektiva transporter

Fredag 6 mars 2020

Har ni sett detta ekipage på vägen mellan Nykvarn och Södertälje?

Då ska ni veta att det är ett av Sveriges längsta och tyngsta fordon i regelbunden trafik. Ekipaget är 34 meter långt och 98 ton tungt samt har 12 st hjulaxlar vilket minskar antalet transporter och med HVO100 i tanken så även fossilfritt. Ett steg närmare vårt miljömål att minska verksamhetens klimat- och miljöpåverkan.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss