Deltag i vår hållbarhetsenkät

Torsdag 5 december 2019

För FORIA är det viktigt att kunna erbjuder hållbara och effektiva transport- och maskintjänster till våra kunder. FORIA har stort fokus på hållbarhet och tillsammans med våra intressenter vill vi vara drivande i en hållbar utveckling av transportbranschen. För att kunna utvecklas och fokusera på rätt områden genomför vi därför en intressentdialog inom området hållbarhet. Det är mycket betydelsefullt för oss att få veta vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för dig. Vidarebefordra gärna länken till andra som kan vara intresserade av FORIAs hållbarhetsarbete.

Enkäten tar ca 5 min att besvara och vi önskar återkoppling senast 20 december. Resultatet av enkäten kommer att presenteras i FORIAs hållbarhetsredovisning.

Som tack för din medverkan har du möjlighet att vara med i utlottningen av 2 biobiljetter.

Tack på förhand!

Starta frågeformuläret

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss