FORIAs Hållbarhetsredovisning 2018

Fredag 14 juni 2019

FORIA har stort fokus på hållbarhet och tillsammans med våra intressenter vill vi vara drivande i en hållbar utveckling av transportbranschen.

I FORIAs hållbarhetsredovisningen beskrivs hur vi arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. FORIA har utgått ifrån en intressentdialog för att prioritera de olika hållbarhetsfrågorna i väsentlighetsordning.


Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss