FORIAs VD - en del av BEAsts styrelse

Tisdag 8 maj 2018

 

 

I samband med årsstämman i BEAst tisdagen, den 24 april, valdes Bettina Hammargren in i BEAst organisationens styrelse.  

Beast står för Byggbranschens Elektroniska Affärsstandard och har i dagsläget drygt 100 medlemmar. Det är ledande företag och organisationer från branschens olika delar som samverkar i ett nätverk för att utveckla branschens elektroniska affärer. Det gör Beast till en mötesplats som allt som rör e-handel, B2B, EDI, webblösningar och elektronisk kommunikation i bygg- och anläggningsbranschen.

Det finns ett flertal åkeriföretag som sedan tidigare är medlemmar i Beast och utgör en viktig del i byggprocessen när det gäller transporter, maskintjänster och materialleveranser. Det finns flera standarder som tagits fram av Beast och används inom byggbranschen.

- Det känns mycket inspirerande att bli invald i Beasts styrelse, säger Bettina Hammargren. Standardisering och digitalisering är en prioriterad och gemensam utmaning för många av mina kollegor inom logistik-, transport- och maskintjänster. Jag ser fram emot att vara delaktig i att utveckla framtidens affärer inom detta område.

Bettina Hammargren framhåller att elektroniska affärer öppnar för en lång rad fördelar.

- Order, leveransinformation och fakturor framställs inte bara direkt, de registreras per automatik i mottagarens system som genast kan initiera en ny aktivitet, till exempel generera ett ordersvar till kunden eller underlag för fakturauppföljning, säger hon. Den rationella och ofta automatiserade hanteringen leder till lägre kostnader, kortare ledtider och bättre leveransprecision gentemot kund. Jag har som ambition att sammansätta en arbetsgrupp med kollegor från min bransch där vi kan diskutera frågeställningar och på så sätt gemensamt bidra till det ambitiösa arbete som görs inom Beast.


Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss