FORIAs Hållbarhetsredovisning 2017

Fredag 4 maj 2018

FORIA har stort fokus på hållbarhet och tillsammans med våra intressenter vill vi vara drivande i en hållbar utveckling av transportbranschen.

I FORIAs hållbarhetsredovisningen beskrivs hur vi arbetar med miljöfrågor, sociala förhållanden, personal, respekt för mänskliga rättigheter och motverkande av korruption. FORIA har utgått ifrån en intressentdialog för att prioritera de olika hållbarhetsfrågorna i väsentlighetsordning.

 

Som en del av hållbarhetsredovisningen gör FORIA varje år en klimatredovisning i samarbete med U&We. I klimatredovisningen tittar vi på allt som FORIA gör som leder till utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser. Detta kallas också klimatfotavtryck och är ett viktigt verktyg för att förstå och kunna arbeta för att minska vår klimatpåverkan. 2017 släppte FORIAs verksamhet ut 25551 ton CO2e vilket är 0,0212 ton CO2e/omsatt KKr. 2016 var utsläppen 0,0218 ton CO2e/omsatt Kkr.


Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss