Våren är här!

Onsdag 29 mars 2017

Ett tydligt vårtecken är när sanden, efter halkbekämpning under vintern, sopas bort från vägarna. Vi på FORIA utför sandupptagning på hårdgjorda ytor såsom gångstråk, parkeringsplatser, gator, trottoarer, m m. Ring oss på 010-474 50 00 så hjälper vi Er!

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss