VI ÄR IGÅNG!

Måndag 12 december 2016

Det var i våras som kontraktet skrevs på mellan konsortiet FORIA - Märsta Förenade och Implenia gällande tunnelbergstransporterna från Förbifartsetappen Johannelund. Tillsammans kommer FORIA och Märsta Förenade att transportera bort 4,5 miljoner ton tunnelberg från etappen. För att klara det kommer cirka 15 bergtrailers att behöva arbeta i 2-skift i fyra år framöver.
E4 Förbifart Stockholm blir en av världens längsta tunnlar i stadsmiljö, mer än 18 av ledens 21 km går i tunnel och kommer att ta cirka 10 år att bygga. Arbetet med Förbifart Stockholms huvudtunnel kommer att drivas i sex olika etapper, Johannelund är en av dessa.
Sedan 1998 har FORIA och Märsta Förenade tillsammans kunnat ta sig an större infrastrukturuppdrag i och med att ett konsortium företagen emellan startades. Tillsammans har vi varit med och byggt bl a Södra Länken, Norra Länken, Norrortsleden och Citybanan/Tvärbanan.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss