FORIA och SSAB förlänger och utökar samarbetet!

Onsdag 6 juli 2016

I avtalet ingår, förutom SSAB och SSAB Merox, även Oxelösunds Hamn. Samarbetet kommer att bygga på gemensamma effektiviseringsprojekt med ett nära och långsiktigt strategiskt samarbete. Huvuddelen av innehållet i avtalet rör industritjänster som metall och materialåtervinning samt transporter av olika restprodukter och råvaror.

 

” Vi på FORIA är mycket glada över förnyat förtroende efter många år av samarbete och det är i linje med FORIA:s tillväxtstrategi att fortsatt vara en stark aktör i regionen. Att genom långsiktigt samarbete gemensamt fokusera på ökad produktivitet, kostnadseffektivitet, hållbarhets- och miljöarbete skapa ett gemensamt och ansvarstagande engagemang som bidrar till bägge parters lönsamhet.” säger Bettina Hammargren VD, FORIA AB.Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss