Besök av infrastrukturministern!

Tisdag 22 mars 2016

FORIAföretagaren Guy Åhlin tillsammans med FORIAs VD Bettina Hammargren och infrastrukturminister Anna Johansson.
FORIAföretagaren Guy Åhlin tillsammans med FORIAs VD Bettina Hammargren och infrastrukturminister Anna Johansson.

 

Fredagen den 18 mars besökte infrastrukturminister Anna Johansson (S) Nyköpings kommun och valde då att besöka FORIA. 

FORIAs ledningsgrupp tillsammans med FORIAföretagarna Guy Åhlin och Peter Lindkvist tog emot infrastrukturministern på FORIAs kontor i Nyköping. Besöket bestod av en presentation av FORIA och därefter fördes det dialoger runt hållbara transporter, fossilfritt bränsle samt transportbranschen i stort.

Anna Johansson visade stort intresse för FORIAs arbete med hållbara transporter.

"- FORIA är ett gott exempel på ett företag som jobbar bra, men inom transportnäringen finns problem med osund konkurrens, dålia vilkor och utnyttjande av arbetskraft."
(Källa: www.sn.se)

 

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss