Bättre klimatrapportering genom pilotprojekt

Torsdag 19 maj 2022

Vi på Foria är först ut med att testa TransEmissions verktyg för insamling och rapportering av data. Genom TransEmissions verktyg följs förbrukning, körda mil och tankning upp och informationen förs automatiskt in i klimatrapporteringsverktyget SÅ KlimatCalc.

Att få tillgång till korrekt data om förbrukning och utsläpp är en utmaning, inte bara för oss, utan för hela transportbranschen. Med långa kedjor av underleverantörer blir informationsinsamlingen ofta administrativt krävande och kvaliteten på data osäker. Via verktyget kan vi noga följa rutter och tankningar. Rapporteringen digitaliseras och automatiseras så att vi enkelt och korrekt får fram data till vår hållbarhetsrapportering. Det gör att vårt arbete blir transparent och trovärdigt.

Pilotprojektet är finansierat av Vinnova inom programmet Innovativa Startups. Projektet bidrog till att TransEmission fick prova sitt verktyg i skarpt läge och vi fick chansen att prova ett verktyg som tar fram korrekta hållbarhetsrapporter med ett enkelt knapptryck.

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss