Drivmedelssituationen

Fredag 11 mars 2022

Just nu ökar priset på diesel i en takt som få hade kunnat förutse. Per den 1 januari 2022 höjdes reduktionsplikten vilket orsakade en kostnadsökning då den förnybara andelen är dyrare än sin fossila motpart. Sedan krigsutbrottet i Ukraina har dieselpriset skenat. Mellan vecka nio och tio ökade dieselpriset med hela 40 procent.

Prisökningen beror dels på en svag valutakurs men är även en direkt konsekvens av sanktionerna mot Ryssland. Dessutom ökade priset på AdBlue med ca 150 procent till nästa vecka, eftersom produktionen av AdBlue är starkt beroende av rysk naturgas.

Transportbranschen står inför en mycket svår situation med risk för likviditetsproblem och konkurser i närtid. Foria strävar efter att erbjuda hållbara transporter och ett förtroendefullt samarbete med våra kunder. Nu genomför vi en förändring i vår prismodell.

Läs mer här>>  

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss