Stängda kontor

Torsdag 13 januari 2022

På grund av rådande situation kan vi inte ta emot besök på våra kontor just nu. Vi är tillgängliga via mail, digitala möten eller telefonsamtal. 

Foria följer råd och anvisningar för att inte utsätta någon för onödiga hälsorisker och samtidigt kunna bedriva verksamheten. Med anledning av myndigheternas förnyade rekommendationer har Foria uppdaterat sina förhållningsregler. 

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss