Vi behöver resurser

Onsdag 2 juni 2021

Foria Bygg och Anläggning har högtryck och väldigt mycket att göra. Vi behöver utöka rejält. Vi har också förfrågningar på större schaktjobb, upplagskörningar och längre materialtransporter. Våra befintliga resurser är överbelagda. Vi behöver större ekipage såsom trailers, bil och kärra samt bil och släp.

Vi söker nu efter FORIAföretagare som är intresserade av att investera i stora fordon och därmed utöka sina körningar för Foria.

Vi söker också åkeriföretag som vill teckna leverantörsavtal med Foria.

Hör av er till oss omgående via Sven, som nås på 010-474 50 68. 

Är du intresserad av att veta mer?

Kontakta oss